ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
(για συνολική παρουσία στο ATHENS BEER FESTIVAL, BEER CAMP και NAFPLIO BEER FESTIVAL)
  
MΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 20.000 Ε πλέον ΦΠΑ 24%
 
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΗΓIAS 5.000 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 
 
YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1.000 Ε πλέον ΦΠΑ 24%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ
 
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ δύο Περιπτέρων Τύπου Α ΕΚΤΥΠΩΣΗ Λογοτύπου ή αναφορά του Μεγάλου Χορηγού σε όλες τις διαφημιστικές δράσεις της εκδήλωσης (Banners,Αφίσες, Διαφημιστικά μηνύματα,Social Media) TOΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER (ονομασίας ή προϊόντων) στην κεντρική ΕΙΣΟΔΟ και την Μουσική Σκηνή. ΑΝΑΦΟΡΕΣ του Μεγάλου Χορηγού από τον παρουσιαστή του καλλιτεχνικού προγράμματος σε καθημερινή βάση. ΕΚΤΥΠΩΣΗ του λογοτύπου επι των εισιτηρίων και των προσκλήσεων ΔΙΚΑΙΩΜΑ διανομής διαφημιστικών Φυλλαδίων στην κεντρική είσοδο.
 
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ ενός Περιπτέρου Τύπου Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Λογοτύπου σε όλη την έντυπη διαφήμιση.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του λογοτύπου στο BANNER ΧΟΡΗΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ στην Κεντρική Είσοδο.
ΑΝΑΦΟΡΑ των Χορηγών από τον παρουσιαστή του καλλιτεχνικού προγράμματος σε καθημερινή βάση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων στην Κεντρική Είσοδο
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Λογοτύπου σε όλη την έντυπη διαφήμιση. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του λογοτύπου στο BANNER ΧΟΡΗΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ στην Κεντρική Είσοδο.
ΑΝΑΦΟΡΑ των Υποστηρικτών από τον παρουσιαστή του καλλιτεχνικού προγράμματος σε καθημερινή βάση.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και οποιαδήποτε άλλη προωθητική δράση η οποία θα εξυπηρετούσε καλύτερα την προβολή των προϊόντων και της εταιρίας σας.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με την ΥΠΟΓΡΑΦΉ του Συμβολαίου Χορηγίας, καταβάλλεται το 30% του συνολικού κόστους, 30% ακόμη θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη εκάστου event Το υπόλοιπο 40% και το ΦΠΑ 24% καταβάλλεται με την έκδοση του Τιμολογίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μέρος του κόστους εκάστης Χορηγίας, είναι δυνατόν να καλυφθεί από τους Χορηγούς, με την κάλυψη του κόστους διαφημιστικών δαπανών της διοργάνωσης
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ακούσουμε / συζητήσουμε και τυχόν δικές σας προτάσεις.