ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΓΟΔΑ τύπου Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

5 μέτρα πρόσοψη x 4 μέτρα βάθος

Ύψος οροφής 2,35μ (Side Height)

Ύψος κορυφής 3,70μ (Ridge Height)

 

 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΓΟΔΑ τύπου Β

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3 μέτρα πρόσοψη x 2,5 μέτρα βάθος

Ύψος οροφής 2,35μ (Side Height)

Ύψος κορυφής 3,70μ (Ridge Height)